Науково-виробничий журнал 

„Електромеханічні і енергозберігаючі системи″

Науково-виробничий журнал “Електромеханічні і енергозберігаючі системи” видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2007 року. 

Виходить чотири рази на рік.

ISSN 2072-2052 (Print)
ISSN 2074-9937 (Online)

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 26.01.2011 року № 1 – 05/1 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «Ulrich’s Periodicals Directory», «CiteFactor», «Polish Scholarly Bibliography», «Directory of Research Journals Indexing» та «Scientific Indexing Services», науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати про сучасні досягнення у галузі електротехніки, електромеханіки, систем енергозбереження, розвитку науки і освіти у зазначених напрямках.

electromexСвідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 18236-7036 ПР від 05.09.2011 р.

Ознайомитися зі статтями, які опубліковані на сторінках журналу можна також на цьому сайті у розділі “Архів номерів”. Статті розміщені в pdf-форматі.

Автори представляють статті згідно встановленого стандарту, який публікується в кожному номері збірника у розділі „Правила оформлення статей до журналу «Електромеханічні і енергозберігаючі системи» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Мови публікації: українська, російська, англійська.

Більш детально про умови і правила публікації подано у розділах цього сайту “Правила і умови публікації” та “Приклад оформлення”.

Телефон для довідок: (5366) 3-11-47 або на e-mail: journal.eess@gmail.com