Міністерство  освіти  і  науки  України

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження і комп’ютерних технологій

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

№ 1/2009 (5)

 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал.

– Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 1/2009 (5). – 74 с.

 

ISSN 2072–2052

 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 5 від 19 березня 2009 р.).

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серії кв № 12830-1714 пр від 12.07.2007 р.

 

 

Ministry of education and science of Ukraine

Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State Polytechnic University

Institute of Electromechanics, Energy Saving and Computer Technologies

 

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS

 

№ 1/2009 (5)

Electromechanical and saving up systems. Quarterly scientific production journal. –

Kremenchuk: KSPU, 2009. – № 5/2008(5). – 74 p.

 

ISSN 2072-2052

 

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State Polytechnic University (Record №5 of 19.03.2009).

 

State registration certificate KB № 12830-1714 ПР of 12.07.2007.

 

Зміст

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ ПСЕВДОПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛАХ

Родькин Д.И.

7

ИТОГИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ И КОМПЛЕКСАМИ»

Коренькова Т.В. 

21

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЧИСЛЕННЯ ІНДУКТИВНОСТІ НАМАГНІЧУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОРТОГОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Істоміна Н.М., Конох І.С.

29

АВТОМАТИЗОВАНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗА СКЛАДОВИМИ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ

Калінов А.П., Малякова М.С.

34

АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОЇ ШІМ НАПРУГИ ІНВЕРТОРА ДЛЯ ЗАДАЧ МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

Чорний О.П., Остапенко А.В., Воробейчик О.С., Урдин І.В., Топчиенко Ю.А.

39

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ НА ГРАНИЦЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАВИТАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ

Сердюк А.А.

43

КОМПЛЕКС ПО ДОСЛІДЖЕННЮ ПРОЦЕДУР ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

Перекрест А.Л., Купрій О.О. 

47

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТРОГАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ

Гладырь А.И., Пупынин С.П., Лесной Н.И. 

52

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЧАТКОВИХ НАБЛИЖЕНЬ ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Калінов А.П., Мельников В.О. 

57

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФАЗОЙ МАГНИТОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ СТАТОРА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ УПРАВЛЯЕМОМ ТРОГАНИИ

Воробейчик О.С. 

60

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

66

INSTRUSTIONS OF MANUSCRIPT ORIGIN DESIGN FOR PUBLICATION  IN THE JOURNAL “ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS”

68

АНОТАЦІЇ / SUMMARY

71

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

74