МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State University

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління

Institute of Electromechanics, Energy Saving and Control Systems

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS

 

 

№ 2/2010 (10)

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КДУ, 2010. – Вип. 2/2010 (10). – 78 с. Electromechanical and saving up systems. Quarterly scientific production journal. – Kremenchuk: KSU, 2010. – № 2/2010(10). – 78 p.  

ISSN 2072–2052

ISSN 2074–9937  

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 8 від 25 червня 2009 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 16539-5011 ПР від 24.03.2010 р.  

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State University (Record №8 of 25.06.2009). State registration certificate KB № 16539-5011 ПР of 24.03.2010.  

Журнал публікує статті про сучасні досягнення у галузі електротехніки, електромеханіки, систем енергозбереження, розвиток науки і освіти у зазначених напрямках.    

З М І С Т

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

   

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА УПРАВЛЯЕМОСТИ  ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Родькин Д.И., Коренькова Т.В 

 8
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМ КОМПЛЕКСОМ

Алексеева Ю.А., Коренькова Т.В. 

17
ПОСТРОЕНИЕ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ КОНТУРА ТОКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЭЛЕКТРОВОЗА С ВЕНТИЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Захаров В.Ю., Синчук И.О., Захаров В.В., Буйвол Б.А. 

23
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ ПУСКОВЫХ РЕЖИМОВ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ШАРОВЫХ РУДОРАЗМОЛЬНЫХ МЕЛЬНИЦ

Черный А.П., Калинов А.П., Мамчур Д.Г., Лашко Ю.В., Воробейчик О.С. 

27
АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ, ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТРУКТУРА

Зачепа Ю. В. 

32
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВИБРОДИАГНОСТИКИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Браташ О.В., Калинов А.П. 

41
СПОСІБ СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНО ЗМІНЮВАНОЇ СТРУКТУРИ МОДЕЛІ ТРУБОПРОВОДУ

Перекрест А.Л., Лисенко О. Ю. 

47
ПОБУДОВА СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТЕНДА-ІМІТАТОРА ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ «РОЗУМНИЙ ДІМ. ОСВІТЛЕННЯ» НА ОСНОВІ МІКРО ЯДРА ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

Заквасов В.В., Кошеленко Є.А. 

52
КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ МАЛОГАБАРИТНИХ ЛАБОРАТОРНИХ СТЕНДІВ

Прітченко О.В., Калінов А.П., Мельников В.О., Скрипников О.В. 

56
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Куприй А.А. 

62
СТРУКТУРА ТА ПОБУДОВА МЕРЕЖЕВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ КАФЕДРИ

Романов О. Ю. 

67
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ  «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ» 73
INSTRUSTIONS OF MANUSCRIPT ORIGIN DESIGN FOR PUBLICATION  IN THE JOURNAL «ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS»75
ПЕРЕЛІК АВТОРІВ78