Міністерство  освіти  і  науки  України

Кременчуцький державний політехнічний університет

імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження і комп’ютерних технологій

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

 

№ 3/2009 (7)

 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал.

– Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 3/2009 (7). – 70 с.

 

ISSN 2072–2052

ISSN 2074–9937

 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 8 від 25 червня 2009 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію серії кв № 12830-1714 пр від 12.07.2007 р.

З м і с т

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ НАПРЯМКІВ
КАФЕДРА «СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД» (ДО 10-РІЧЧЯ ІСНУВАННЯ)

Родькін Д.Й., Чорний О.П., Євстіфєєв В.О., Коренькова Т.В

8

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ В ІНСТИТУТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Чорний О.П., Гладир А.І., Коренькова Т.В., Алєксєєва Ю.О.

16

СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ, МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ РЕСУРСОМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ. ПІДСУМКИ РОБОТИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО НАПРЯМУ

Калінов А.П.

22

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ,
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА МЕРЕЖУ ПРИВОДНОГО ДВИГУНА СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Сергієнко С.А., Коваль В.А., Козак О.О.

31

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Резник Д.В., Резник Е.А., Козяр С.В.

36

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Истомина Н.Н.

41

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА РЕЛЕЙНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕМКОСТНОГО ТОКА В СИСТЕМЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Ченчевой В.В., Рыков Г. Ю.

45

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ РОТОРА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ КОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА

Черный А.П., Киба С.П., Скрипников О.В., Осадчук Ю.Г.

50

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗА ОПТИМАЛЬНИМ РОЗПОДІЛЕННЯМ ПОЛЮСІВ БАГАТОМАСОВОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Зачепа Н.В., Зачепа Ю.В.

53

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ, ЩО ПРОГНОЗУЄ ОБСЯГИ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Ляпота К.П., Шокарьов Д.А.

57

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

61

INSTRUSTIONS OF MANUSCRIPT ORIGIN DESIGN FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL “ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS”

63

АНОТАЦІЇ

66

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

70