МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State University

 

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління

Institute of Electromechanics, Energy Saving and Control Systems

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ 
СИСТЕМИ

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS

 

№ 4/2009 (8)

 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КДУ, 2009. – Вип. 4/2009 (8). – 74 с.

ISSN 2072–2052

ISSN 2074–9937

 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 8 від 25 червня 2009 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 12830-1714 ПР від 12.07.2007 р.

Electromechanical and saving up systems. Quarterly scientific production journal. – Kremenchuk: KSU, 2009. – № 4/2009(8). – 74 p.

ISSN 2072-2052

ISSN 20749937

 

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State Polytechnic University (Record №8 of 25.06.2009).

State registration certificate KB № 12830-1714 ПР of 12.07.2007.

 

ЗМІСТ

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

РАНЖУВАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Загірняк М.В., Сергієнко С.А.

8

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ВИБІР ДЖЕРЕЛ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЗА ЗМЕНШЕННЯМ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ НА БАЛАНС СПОЖИВАЧІВ

Бурбело М.Й., Войнаровський А.Ж., Кузьменко М.В.

14
УТОЧНЕНА МОДЕЛЬ АБСОЛЮТНОЇ ПОХИБКИ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗРИВНИХ СИГНАЛІВ ВЕНТИЛЬНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ І ЇЇ КОМПЕНСАЦІЯ

Сидоренко В. М., Чорний О. П., Рилова Н. В., Івко М. А.

17
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Тытюк В.К., Михайленко А.Ю.

21
ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ ЕЛЕКТРОГІДРОПРИВОДІВ ПРИ ЇХ ДІАГНОСТИЦІ

Галай П.М., Сільвестров А.М

26
АНАЛИЗ ПУСКОВЫХ РЕЖИМОВ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПИТАНИИ ОТ АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА НА БАЗЕ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Ченчевой В.В., Зачепа Ю. В., Рыков Г. Ю., Колотий А.О.

30
ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНДУКТОР – ПАКЕТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ

Мирошникова А.А.

36
ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Дурницкая О.А., Ракитин В.Ю.

39
ОЦЕНКА ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА И ПИТАЮЩЕЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

Синчук О.Н., Юрченко О.Н., Синчук И.О., Ключка А.С., Лозовой Д.Ю.

43
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ТРАНЗИСТОРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ НАПРЯЖЕНИЯ

Юхименко М.Ю.

47
МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРАЦІЙ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ З АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ

Гаврилець Г.О.

53
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СУТОЧНОГО ГРАФИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ОСНОВЕ СПЛАЙН – ФУНКЦИИ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА

Саидходжаев А.Г.

58
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  КОМПЛЕКСОВ

Литвин А.М.

61
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»65
INSTRUSTIONS OF MANUSCRIPT ORIGIN DESIGN FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL “ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS”67
АНОТАЦІЇ70
ПЕРЕЛІК АВТОРІВ74