Науково-виробничий журнал

„Електромеханічні і енергозберігаючі системи

 

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Головний редактор

М. В. Загірняк, дійсний член (академік) Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

141 – Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Miralem Hadziselimovic, DSc.
(University of Maribor, Slovenia);

Л. І. Мазуренко, д.т.н., проф.
(ІЕД НАН України, м. Київ);

Д. Й. Родькін, д.т.н., проф.
(КрНУ, м. Кременчук);

О. В. Садовой, д.т.н., проф.
(ДДТУ, м. Кам’янське);

О. М. Сінчук, д.т.н., проф.
(КНУ, м. Кривий Ріг);

О. І. Толочко, д.т.н., проф.
(НТУУ КПІ ім. І. Сікорського,  м. Київ);

В. К. Титюк, к.т.н., доц.
(КНУ, м. Кривий Ріг);

О. П. Чорний, д.т.н., проф.
(КрНУ, м. Кременчук);

151 – Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

Sebastijan Seme, CandSc., Assoc. Prof.
(University of Maribor, Slovenia).

Ю. І. Дорофєєв, д.т.н., проф.
(НТУ «ХПІ», м. Харків);

Б. Б. Кобилянский, к.т.н., доц.
(ННППІ УІПА, м. Бахмут);

В. І. Корнієнко, д.т.н., проф.
(НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро);

А. І. Купин, д.т.н., проф.
(КНУ, м. Кривий Ріг);

О. Ю. Михайленко, к.т.н., доц.
(КНУ, м. Кривий Ріг);

Н. В. Моркун, д.т.н., проф.
(КНУ, м. Кривий Ріг);

В. П. Щокін, д.т.н., проф.
(КНУ, м. Кривий Ріг);

 

Науковий редактор – Д. Й. Родькін
Відповідальний за випуск – О. П. Чорний
Технічний редактор – Є. В. Бурдільна
Головний редактор, заступники головного редактора та члени редакційної ради є рецензентами наукових статей, що надходять на адресу редакції.