Науково-виробничий журнал

„Електромеханічні і енергозберігаючі системи

 

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Головний редактор

М. В. Загірняк, дійсний член (академік) Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

141 – Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Мазуренко Леонід Іванович, д.т.н., проф.
(ІЕД НАН України, м. Київ);

Родькін Дмитро Йосипович, д.т.н., проф.
(КрНУ, м. Кременчук);

Садовой Олександр Валентинович, д.т.н., проф.
(НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро);

Сінчук Олег Миколайович, д.т.н., проф.
(КНУ, м. Кривий Ріг);

Титюк Валерій Костянтинович, д.т.н., проф.
(КНУ, м. Кривий Ріг);

Толочко Ольга Іванівна, д.т.н., проф.
(НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»,  м. Київ);

Чорний Олексій Петрович, д.т.н., проф.
(КрНУ, м. Кременчук);

Шинкаренко Василь Федорович, д.т.н., проф.
(НТУУ КПІ ім. І. Сікорського,  м. Київ);

Hadziselimovic Miralem, PhD, Prof.
(University of Maribor, Slovenia)

151 – Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

Дорофєєв Юрій Іванович, д.т.н., проф.
(НТУ «ХПІ», м. Харків);.

Кобилянський Борис Борисович, к.т.н., доц.
(ННППІ УІПА, м. Бахмут);

Конох Ігор Сергійович, д.т.н, доц.
(КрНУ, м. Кременчук);

Корнієнко Валерій Іванович, д.т.н., проф.
(НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро);

Купін Андрій Іванович, д.т.н., проф.
(КНУ, м. Кривий Ріг);

Нікітіна Тетяна Борисівна, д.т.н., проф.
(ННППІ УІПА, м. Бахмут);

Перекрест Андрій Леонідович, д.т.н., доц.
(КрНУ, м. Кременчук);

Щокін Вадим Петрович, д.т.н., проф.
(КНУ, м. Кривий Ріг);

Seme Sebastijan, PhD, Assoc. Prof.
(University of Maribor, Slovenia)

 

Науковий редактор – Д. Й. Родькін
Відповідальний за випуск – О. П. Чорний
Технічний редактор – Є. В. Бурдільна
Головний редактор, заступники головного редактора та члени редакційної ради є рецензентами наукових статей, що надходять на адресу редакції.