wso shell
hacklink panel
hacklink
kaliteli hacklink adresi hacklink al hacklink panel hacklink satış garantili hacklink 
paykasa
Google

Науково-виробничий журнал

„Електромеханічні і енергозберігаючі системи

 

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Головний редактор

Загірняк М.В., член-кор. Національної академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступники головного редактора

Чорний О.П., д.т.н., проф.; Родькін Д.Й., д.т.н., проф.

Редакційна колегія:

Бялобржеський О.В., к.т.н., доц.;
Гладир А.І., к.т.н., доц.;
Калінов А.П., к.т.н., доц.;
Коренькова Т.В., к.т.н., доц.;
Некрасов А.В., к.т.н., доц.;
Перекрест А.Л., к.т.н., доц.;
Прус В.В., к.т.н., доц.;
Сергієнко С.А., к.т.н., доц.;
Сінчук О.М., д.т.н., проф.

Міжнародна редакційна рада:

Damijan Miljavec, проф. (Словенія);
Jimmie Cathey, проф. (США);
Johanes Zentner, проф. (Німеччина);
Krzysztof Klyuschynsky, проф. (Польща);
Miralem Hadziselimovich, доц. (Словенія);
Бешта О.С., д.т.н., проф. (м. Дніпропетровськ);
Бугайчук В.М., («Ампер», м. Кременчук);
Грабко В.В., д.т.н., проф. (м. Вінниця);
Клепіков В.Б., д.т.н., проф. (м. Харків);
Литвин О.М., (ТОВ «Holit Data Systems», м. Київ);
Павленко О.В., д.т.н., проф. (Росія);
Ращепкин А.П., д.т.н., проф. (м. Київ);
Садовой О.В., д.т.н., проф. (м. Дніпродзержинськ);
Сенько В.І., д.т.н., проф. (м. Київ);
Ткачук В.І., д.т.н., проф. (м. Львів);
Толочко О.І., д.т.н., проф. (м. Донецьк);
Чермалих В.М., д.т.н., проф. (м. Київ);
Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф. (м. Київ);
Юрченко М.М., д.т.н., проф. (м. Київ). 

Технічний редактор Носач Є.В. — асист.

Відповідальний за випуск Чорний О.П. — д.т.н., проф.

Головний редактор, заступники головного редактора та члени редакційної ради є рецензентами наукових статей, що надходять на адресу редакції.